Buy album

Albumet inneholder 64 sider tettpakket med Pondus-striper. Innholdet er i hovedsak plukket fra striper som første gang kom ut i perioden 1998-2005. Her er både enkeltstriper og lengre historer. Albumet publiseres med tillatelse fra Strand&Øverli.
Gratis frakt ved kjøp av 8 album eller mer.
Hvis du er medlem av UEA (det internasjonale esperantoforbundet), og f.eks. ønsker å betale med din UEA-konto, kan du også kjøpe albumet via Libroservo de UEA (merk at andre skatter og avgifter kan påløpe).

–––––

La albumo enhavas 64 plenŝtopitajn paĝojn da Pondus-strioj. La enhavo estas ĉefe elektaĵoj el la jaroj 1998-2005. Vi trovos kaj unuopajn striojn kaj pli longajn rakontojn. La albumo publikiĝos kun permeso de Strand&Øverli.
Senkosta sendo se vi mendas 8 albumojn aŭ pli.
Se vi estas membro de UEA, kaj eble ŝatus pagi per via UEA-konto, vi ankaŭ povas mendi ĉe la Libroservo de UEA.

–––––

The album contains 64 pages filled with Pondus strips. The contents are mainly picked from the period of 1998-2005. Here you’ll find both single strips and longer stories. The album is publihsed with permission from Strand&Øverli.
Free shipping for orders of 8 or more albums.
If you are a member of the Universal Esperanto Asociation, and e.g. would like to pay with your UEA-account, you may also buy this album at the Libroservo de UEA.

Showing the single result